Profil fotoğrafı

Müslüm ZunluoğluÇevrim Dışı

  • .

Hudus Delilinin Yaratıcı Fikrine Yaklaşımı

Hudus kavramı sözlükte “sonradan meydana gelmek, oluşmak, ortaya çıkmak” gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise evrendeki bütün varlıkların sonradan meydana geldiği düşüncesi üzerine kurulan bir isbat-ı vacip yöntemidir. Sonradan var olan şeyler hâdis (hadis değil), sonradan var olan şeyleri oluşturan ve ortaya çıkaran şey ise muhdis kavramıyla isimlendirilir. Bu delile göre evren ve evren içerisinde …

Daha Fazla Oku

Allah’ın Her Şeyi Bilmesinin İnsan Fiilleri Üzerinine Etkisi

Allah tanımı gereği en mükemmel varlıktır. Bunun anlamı, mükemmelliğe yorumlanabilecek bütün özelliklere en üst düzeyde sahiptir ve eksikliğe yorumlanabilecek bütün özelliklerden de münezzehtir. Kendisinde hiçbir kusur bulunmaz ve bütün kemal vasıflara sahiptir. Dolayısıyla bu kemal vasıflardan birisi de Onun bilgi konusundaki mükemmelliğidir. Allah her şeyi bilir, Onun bilgisinde hiçbir eksiklik yoktur. Herhangi bir konudaki cehalet …

Daha Fazla Oku

Hz. Peygamberin Hayatını Farklı Okumak

“Hz. Peygamberin Hayatını Farklı Okumak” başlıklı bu yazımızda O’nun hayatındaki kritik dönemleri psikolojik açıdan ele alacağız. Yola Başlarken Hz. Peygamber, yaşayacağı zorlu hayata nispeten henüz dünyaya bile gelmemişti ki babasını kaybetti. Bu, Onun hayatını anlatan siyer yazarlarının yazdığı ilk satırdı. Ancak O’nun hayatına dair yazılan ilk satırın hayat bulduğu sıralarda belki de O, en büyük …

Daha Fazla Oku

Farklı Tanrı Tasavvurları

İnsanın Tanrıya dair ortaya koymuş olduğu bazı düşünceler bulunmaktadır. Bu düşünceler Tanrıyı daha doğru düşünüp algılayabilme ve onu daha doğru tanımlayabilme üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda bu Tanrı tasavvurları insandan insana, toplumdan topluma değişkenlik göstermektedir. Çünkü yeryüzündeki her bir insanın Tanrıyı anlama ve ayırt etme şekli kendine özgüdür. Bunun altında ise Tanrı kavramının açıklanmasında kullanılan farklı …

Daha Fazla Oku

Bir Hristiyanlık Eleştirisi

Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam ile beraber tek tanrı inancının benimsendiği vahiy kökenli dinlerden biridir. İnanç sistemleri Baba-Oğul-Kutsal Ruh şeklinde nitelendirilen üçlü bir teslis inancına dayandırılır. Bu inançta yer alan figürlerin mahiyetleri hakkında Hristiyan tarihinde bir uzlaşma olmamış, sözü geçen unsurların tabiatları konusunda konsiller toplanmış ve çeşitli tartışmalar yapılmıştır. Özellikle İsa’nın tabiatı meselesi, Hristiyanların gündemini uzun …

Daha Fazla Oku
Please wait...
Başa dön tuşu