ANALİZARAŞTIRMAHADİSKUR'ANYAZILAR

ZİNA SUÇUNUN KUR’AN’DA Kİ CEZASI NEDİR? Recm Nereden Çıktı?

Sevgili arkadaşlar bu makalemizde Gelenekçilerin en haddi aşan uydurmalarından birini inceleyeceğiz.
Bu uydurma ile KUR’AN’ın ayeti iptal edilmeye çalışılmış ve dine taşlayarak öldürme gibi bir ilave yapılmıştır.

Fakat asıl dehşetli olan şudur ki;

gelenekçiler sırf recmi, yani zina edeni taşlayarak öldürmeyi haklı çıkartmak için, KUR’AN’ın eksik olduğunu, aslında recm ayetinin var olduğunu , fakat bu ayetin keçi tarafından yenilip yok edildiğini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir şöyleki ;

Hz. AİŞE’nin evindeydi. Peygamber’in vefatından sonra odaya giren aç bir keçi içerisinde recm ayetleri bulunan sayfayı yemiştir…

[bakınız; İbni Mace Nikah 36,1944 veya Hanbel 5/131,132,183 ve 6/269]

YİNE BU TEZİ GÜÇLENDİRMEK ANLAMINDA BİR BAŞKA RİVAYET’TE İSE ;

İleride bazı kişiler çıkacak ve recm cezasını KUR’AN’da bulmuyoruz diye recmi inkar edeceklerdir.
İşte bu kişiler okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklardır. Eğer halkın ÖMER KUR’AN’A İLAVE EDİYOR demesinden korkmasam bu recm ayetini KUR’AN’a yazardım.

[bakınız; Buhari 93/21, Müslim Hudud 8/1431, Ebu Davut 41/1] YİNE KONUYLA ALAKALI BİR BAŞKA RİVAYET’TE İSE ;

Maymunların da zina eden bir maymunu yakalayarak taşladıklarını ve sahabelerden birisinin de maymunu recm etme olayına katılarak maymunu taşlayarak öldürdüğünü anlatırlar.


Sözde recmin ne kadar mantıklı olduğunu, maymunların bile bunu anladığının, fakat bazı insanların anlayamadığının mesajını veren bu rivayeti ise. bakınız; [Buhari’nin 63/27]

Evet KUR’AN ayetleri arasında RECM’in yazılı olduğu ayeti keçi yemiştir Hz.ömer ise halktan korkmasam recm ayetini kur’an’a ilave ederdim demiş ve bir sahabe maymunların zina yapan bir başka maymunu recm ederken [TAŞLARKEN] görmüş ve sahabe de maymunlarla birlikte zina yapan maymunu taşlayarak öldürmüştür

KONUYU BİRAZDAHA İRDELEYELİM NE DERSİNİZ ;

yani ilk rivayete göre recm ayeti keçi tarafından yenilerek nesh olmuştur peki KUR’AN konuda ne diyor

Biz bir ayeti nesheder veya unutturursak, yerine ya daha hayırlısını, ya da dengini getiririz. Bilmez misin, ALLAH’ın gücü her şeye yeter… [Bakara suresi 106. ayet]

Nesih sözlükte bir şeyi bir başka şeyle değiştirme, onun yerine başkasını koyma anlamına gelir
[bakınız; Lisan’ul-Arab تسخ maddesi]

ALLAH Teala şöyle buyurur ;

Biz bir ayeti, bir başka ayetin yerine koyduğumuzda ki ALLAH neyi indirmekte olduğunu daha iyi bilir şöyle derler: [Sen düpedüz bir iftiracısın] Hayır, öyle değil. Bunların çokları bilmiyorlar. [nahl suresi 101. ayet]

YUKARIDAKİ AYETE GÖRE NESİH [Bir ayetin, kendi dengi veya daha hayırlısı ile değiştirilmesidir]

Evet İlk peygamberden son peygambere kadar KUR’AN’da bütünlük vardır.

ALLAH Teala şöyle buyurur ;

ALLAH ; NUH’a buyurduğunu, sana vahyettiğini, İBRAHİM’e, MUSA’ya ve İSA’ya emrettiğini sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. Dini ayakta tutun, onda ayrılığa düşmeyin… [Şura suresi 13. ayet]

Bu durumda KUR’AN, önceki ilahi kitapları neshetmiş olur.
Ayetlerinin büyük bir kısmı NUH’a, İBRAHİM’e, MUSA’ya ve İSA’ya vahyedilene denktir.
Bir kısmı da sadece Peygamberimize vahyedilen ve hafifletici hükümler içeren ayetlerdir..
BÖYLECE NESHİN İKİ ŞARTI ORTAYA ÇIKAR ;

1- AYETLER ARASINDA OLMASI ..

1- NESHEDİLEN AYETİN ÖNCEKİYLE AYNI HÜKMÜ VEYA ONDAN DAHA HAYIRLI BİR HÜKMÜ TAŞIMASI

SÜNNET İSE KUR’AN’IN AÇIKLAMASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU İÇİN [KUR’AN’A TABİDİR]

Tabi olana ayrı bir hüküm verilemez..

ALLAH Teala şöyle buyurur: Sana bu Zikri [KUR’AN’I] indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın.. [Nahl suresi 44. ayet]

EVET PEYGAMBERİMİZDEN BAZI İSTEKLER OLMUŞ BUNUN ÜZERİNE ŞU AYET İNMİŞTİR ;

Ayetlerimiz onlara açık belgeler halinde okununca, bizimle karşılaşmak istemeyenler şöyle dediler:
Ya bundan başka bir KUR’AN getir veya bunu değiştir. DEKİ ONLARA ; Onu kendiliğimden değiştirmem, olacak şey değildir. Ben, bana ne vahyolunursa sadece ona uyarım. Ben Rabbime karşı gelirsem, büyük bir günün azabından korkarım.
[Yunus suresi 15. ayet]

Bir [AYET] neshedilince, Peygamberimizin onunla ilgili söz ve uygulamalarının da neshedilmiş olacağı açıktır. Çünkü o, kendine ne [VAHY] olunursa ona uyar.

Ayetin lafzının neshedilip manasının devam ettiği de iddia edilemez..
Çünkü bir [AYET] ancak yeni bir [AYET] ile neshedilebilir..
Bu yeni [AYET] öncekinin lafzını neshettiği gibi manasını da nesheder..

NESHEDEN AYETİN NESHEDİLENDEN AĞIR BİR HÜKÜM TAŞIMAYACAĞI ŞU AYETİN’DE GEREĞİDİR.

Yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı bulacakları ümmi peygambere uyanlar.. O onlara, iyiliği emreder, kötülükten men eder. Onlara iyi şeyleri helal, kötü şeyleri haram kılar. Sırtlarından ağır yükleri, boyunlarından demir halkaları kaldırır atar … [Araf suresi 157. ayet]

BİR AYETİN DİĞER BİR AYET İLE NESHİNE ZİNA CEZASI ÖRNEK OLABİLİR;

TEVRAT ve İNCİL’de zinanın cezası ölümdür..

Bunu Peygamberimiz de bir süre uygulamıştır..

KUR’AN, daha sonra o hükmü neshetmiştir..
A- TEVRATTA ZİNA CEZASI …

Levililer Bap 20’de şu hükümler yer alır:

[10 Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir]

[11 Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir] [12 Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir]

[13 Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir]

Tesniye Bap 22’de şu hükümler yer alır:

[22 Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek. İsrail’den kötülüğü atacaksınız]


[24 İkisini de kentin kapısına götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı; adam da komşusunun karısıyla ilişki kurdu. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız]

 
B- İNCİLDE ZİNA CEZASI …

Yuhanna 8. bölümde şu olay yer alır:

3-4- Din bilginleri ve Ferisiler, ZİNA EDERKEN YAKALANMIŞ BİR KADIN GETİRDİLER. Kadını orta yere çıkararak İSA’ya, ÖĞRETMEN BU KADIN ZİNA EDERKEN YAKALANDI dediler.

5- Musa, Yasa’da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin ?

6- Bunları İsa’yı sınamak amacıyla söylüyorlardı; onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı.
İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu.

7- Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, ARANIZDA GÜNAHSIZ OLAN ONA İLK TAŞI ATSIN dedi.

8- Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya koyuldu.

9- Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İSA’yı yalnız bıraktılar.
Kadın ise orta yerde duruyordu.

10- İSA doğrulup ona, Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı? diye sordu.

11- Kadın, Hiçbiri, efendim dedi. İsa, Ben de seni yargılamıyorum dedi. Git, artık bundan sonra günah işleme!..

İsa aleyhisselam bu sözü ile recm cezasını kaldırmamış, sadece günahkar insanların ihbar ve şahitliğine dayanarak bu kadar ağır bir cezayı vermemiştir.

Matta İncil’inde ise onun şu sözüne yer verilir:

17- Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın.
Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

18- Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.

19- Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmayı öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak. [Matta 5]

C- HADİSLERDE RECM CEZASI

Muhammed aleyhisselamın önünden yüzü karartılmış ve değnekle dövülmüş bir Yahudi geçirildi.
Onları çağırdı, DEDİ Kİ; KİTABINIZDA ZİNA’NIN CEZASI BÖYLEMİDİR ?[ Evet] dediler.
Sonra onların alimlerinden birini çağırdı ve Musa’ya Tevrat’ı indiren Allah adına soruyorum, Kitabınızda zina cezası bu şekilde midir? dedi. DEDİ Kİ; Eğer böyle sormasaydın söylemezdim, orada recm cezası vardır. Ama üst düzey kişiler arasında zina çoğaldı. Onlardan birini yakalarsak serbest bırakırdık, zayıfı yakalarsak ona o cezayı uygulardık..

DEDİK Kİ; gelin, üst düzeye de zayıfa da uygulayacağımız bir ceza üzerinde anlaşalım. Sonra recmin yerine yüz karartma ve değnek cezası koyduk. ALLAH’ın Elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi:

ALLAH’ım! Senin emrini ilk hayata sokan ben olacağım, çünkü onlar öldürmüşler..

Hemen emir verdi, o Yahudi recmedildi, yani taşlanarak öldürüldü. Sonra ALLAH TEALA ŞU AYETİ İNDİRDİ

[… Kimi Yahudiler.. sözleri yerleşik manasından kaydırır, tahrif ederler. Derler ki; Hakkınızda şu karar verilirse uyun, bu karar verilirse uymayın..] [maide suresi 41. ayet]

Çünkü diyorlardı ki, [Muhammed’e gidin; yüz karartma ve değnek cezası verirse uyun, recm yani taşlanarak öldürme cezası verirse kaçın] [baknz; Müslim, Hudud, 28 1700]

Sonra bütün kafirlerle ilgili şu âyetler indi:

[… kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir.]

[… kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir.]

[… kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse onlar fasıkların ta kendileridir.] [Maide 5/44-45-46]

Bir Yahudi kadınla erkek zina etmişlerdi..
Biri birine dedi ki; BİZİ ŞU PEYGAMBERE GÖTÜRÜN.
Çünkü o, hafifletici hükümlerle gönderilmiştir. Eğer recmden hafif bir ceza verirse kabul ederiz, ALLAH’ın yanında bize bir dayanak olur, DERİZ Kİ; [PEYGAMBERLERİNDEN BİRİNİN KARARINA UYDUK] Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler.

Mescitte ashabı arasında oturuyordu.
DEDİLER Kİ; Zina etmiş bir erkekle kadın hakkındaki görüşün nedir ?..
O, hiçbir şey söylemeden Beyt-i midraslarına yani Tevrat eğitim ve öğretimi yaptıkları kuruma geldi. Kapıda durdu

DEDİ Kİ: Musa’ya Tevrat’ı indiren ALLAH adına soruyorum, evli iken zina edenin cezası, Tevrat’ta nedir? DEDİLER Kİ; yüzü kül ile karartılır, değnek vurulur ve eşeğe ters bindirilerek dolaştırılır.
İçlerinden bir genç sessiz kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun suskunluğunu görünce yemin verdirerek ısrar etti.

O genç DEDİ Kİ; ALLAH’ım Sen bize yemin verdin Biz Tevrat’ta recm cezasını görüyoruz..
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: ALLAH’IN EMRİNE İLK KARŞI ÇIKIŞINIZ NASIL OLDU

DEDİLER Kİ; Başkanlarımızdan birinin bir yakını zina etti.
O, ona recm uygulamayı erteledi.
Sonra halktan biri zina etti.
Başkan onu recmetmek istedi.
Onun kavmi araya girdi ve dediler ki, SENİN YAKININI GETİRİP RECM ETMEZSEN BİZİM YAKINIMIZ RECM EDİLEMEZ Sonra uygulanacak ceza konusunda anlaştılar.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: BEN TEVRAT’TA OLAN İLE HÜKMEDİYORUM Emir verdi, ikisi de recmedildi..

ZÜHRİ DEDİ Kİ: Bize gelen bilgiye göre ŞU AYET BU KONUDA İNMİŞTİR

[Biz Tevrat’ı indirdik. Onda doğru yol ve nur vardır. Allah’a teslim olmuş peygamberler onunla hükmederler] [Maide SURESİ 44] [bknz; Ebu Davud Hudud, 26, hadis no 4450]

Bir gün Muhammed aleyhisselama bir Yahudi erkek ile bir Yahudi kadın getirilmişti.
Birlikte suç işlemişlerdi. ALLAH’ın Elçisi sallallahu aleyhi ve sellem DEDİ Kİ: Bu konuda Kitabınızda ne buluyorsunuz ? Alimlerimiz yüzlerinin külle karartılması ve hayvana ters bindirilmeleri cezası koydu dediler.

Abdullah b. Selam dedi ki: [Ey Allah’ın Elçisi, söyle, Tevrat’ı getirsinler]

Tevrat getirildi.

Biri elini recm âyeti üzerine koydu. Öncesini ve sonrasını okumaya başladı.

Abdullah b. Selam; [KALDIR ELİNİ] dedi.

Elinin altında recm ayeti hemen göründü. ALLAH’ın Elçisi emir verdi, ikisi de taşlanarak öldürüldü
[bknz; Buhârî, Hudûd 24]

AlLLAH’ın Elçisi’nin Yahudilere hükmü, ancak ALLAH’ın hükmü olabilirdi.

ALLAH TEALA ŞÖYLE BUYURMUŞTUR;

Sana bu Kitab’ı; önceki kitapları haklı bulur ve onları güven altına alır biçimde, doğrularla dolu olarak indirdik. Öyleyse onların arasında ALLAH’ın indirdiği ile hükmet.
Sana gelen bu doğruları bırakıp onların arzularına uyma..]
[maide suresi 48. ayet]

AŞAĞIDAKİ AYETİN BU ZİNA OLAYI İLE İLGİLİ OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR..
[bknz; Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Cami’ul-beyân fî tevîl’il-Kur’ân (öl. 310 h./922 m.), Beyrut 1412/1992, c. IV s. 583; el-Cessâs Ebubekr Ahmed b. Ali er-Râzî (öl. 370 h./980 m.), Ahkâm’ul-Kur’ân, İst. 1335 h. C. II, s. 438; el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed (öl. 671 h./1273 m.) , el-Cami li Ahkâm’il-Kur’ân, Beyrut 1408/1988, c. VI, s. 122, Maide 48’in tefsiri]

[Seni nasıl hakem yapıyorlar? Yanlarında Tevrat var ve onda ALLAH’ın hükmü var. Sonra bunun arkasından sırtlarını çeviriyorlar Onlar inanan kimseler değillerdir.. [mide suresi 43. ayet]

Bu ayet, TEVRAT’taki zina hükmünün ALLAH’ın hükmü olduğunu kesinleştirmiştir.
Yahudilerin Peygamberimize gelmeleri, bu cezadan kaçmak içindi.
Bu yüzden gönderdikleri kişilere; […Hakkınızda şu karar verilirse uyun, bu karar verilirse uymayın..] [maide suresi 41] demişlerdi

[bknz; Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Cami’ul-beyân fî tevîl’il-Kur’ân (öl. 310 h./922 m.), Beyrut 1412/1992, c. IV, s. 577]

Tevrat’taki hüküm, ALLAH’ın hükmü olduğuna göre Peygamberimizin başka bir ceza veremezdi.
O, bir süre, zina eden müslümanlara da TEVRAT’ı uygulamıştır.

ŞU HADİS BUNU GÖZTERMEKTEDİR ..

Ebu Hureyre ve Zeyd b. Halid dediler ki
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Bir adam kalktı ve şöyle dedi: ALLAH İÇİN ARAMIZDA SADECE ALLAH’IN KİTABIYLA HÜKMETMENİ İSTİYORUM Davalısı daha anlayışlıydı, o da kalktı ve şöyle dedi;ARAMIZDA ALLAH’IN KİTABI İLE HÜKMET VE BENİ DİNLE Peygamberimiz, [KONUŞ] dedi, o da şöyle konuştu:

[Oğlum bunun işçisiydi. Karısıyla zina etti. 100 koyun ile bir hizmetçi köleyi fidye olarak verdim. Bilenlere sordum, oğluma 100 değnek ve bir yıl sürgün, kadına da recm gerektiğini söylediler]

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki:
Canım elinde olana and içerim, aranızda elbette şanı yüce ALLAH’ın kitabı ile hükmedeceğim.
100 koyun ile köle geri alınır. Oğluna 100 değnek ve bir yıl sürgün gerekir. Üneys! Şu adamın karısına git, suçu kabul ederse recmet. Gitti. Kadın suçu kabul edince recmetti

[bknz; Buharî, Hudûd, 30]

Burada sözü edilen kitabının TEVRAT olduğu kesindir.

Çünkü KUR’AN’da zina ile ilgili bir AYET henüz inmemişti.

İNEN AYETLERİN HİÇ BİRİNDE RECM CEZASI BULUNMAMAKTADIR ..

Elimizdeki TEVRAT’ta değnek cezası yoktur.

Bu ceza, Medine Yahudilerinin elindeki nüshada olabilir…

D- RECM CEZASININ KALDIRILIŞI

Nisa Suresindeki ayetlerle recm, yani taşlayarak öldürme cezası, kadınlar için ev hapsine çevrilmiş ayrıca kadın ve erkeğe, kendilerini düzeltinceye kadar eziyet edilmesi, hükme bağlanmıştır.

ALLAH TEALA ŞÖYLE BUYURMUŞTUR;

[Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin.
Eğer şahitlik ederlerse onları evlere kapatın. Bu, ölüm canlarını alıncaya, ya da ALLAH onlara bir yol açıncaya kadar böyle gitsin.


İçinizden bu suçu işleyen çiftlere eziyet edin. Eğer tevbe edip kendilerini düzeltecek olurlarsa bırakın. ALLAH tevbeleri kabul eder, ikramı boldur] [ Nisa suresi 15-16. ayetler]

Bu ayetler hem TEVRAT’taki RECM, yani taşlanarak öldürme cezasını kaldırmış, hem de bekarlara verilen 100 değnek ve sürgün cezasını hafifletmiştir.

Bakire bir kadının bir yıl sürgünde kalması, yeni bir âyetle önünün açılmasına kadar evinde kalmasından zordur. Burada EVLİ-BEKAR ayrımı da yapılmamıştır.

Birinci âyette geçen, [..Allah onlara bir yol açıncaya kadar..] ifadesi, cezanın daha da hafifletileceğini gösterir.

HAFİFLETME NUR SURESİ İKİNCİ AYETİYLE OLMUŞTUR ALLAH TEALA ŞÖYLE BUYURUR;

[Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun.
Eğer ALLAH’a ve o son güne inanıyorsanız, ALLAH’ın hükmünü yerine getirirken onlara karşı yumuşamayın. İnananlardan bir takım da onlara yapılan azabı gözleriyle görsün]
[nur suresi 2. ayet]

Bu ayet,KADIN-ERKEK EVLİ-BEKAR ayırımı yapmadan zina cezasını 100 değnek olarak hükme bağlamıştır. Bu ceza, Nisa suresinde geçen, ölünceye kadar ev hapsinden ve kendini düzelttiği kanaati doğuncaya kadar eziyet görmekten hafiftir…

KUR’AN, Tevrat’ta yer alan, Peygamberimizin de bir süre uyguladığı zina ile ilgili hükümleri neshetmiştir. Peygamberimizin önceki uygulamalarına bakarak Nur Suresinin, bekarlara verilecek cezayı düzenlediği, KUR’AN’da evlilerle ilgili hüküm olmadığı, onlara recm cezası gerektiği kanaatine varanlar olmuştur. Halbuki üç ayette, evlilere verilecek cezanın da 100 değnek olması gerektiği açıkça gösterilmiştir…

1- KARISINA ZİNA İFTİRASI ATANIN CEZASI;

Karılarına zina suçu atan ve kendileri dışında şahitleri olmayanlar..
Böyle birinin şahitliği, kesinkes doğru söylediğine dair dört defa ALLAH’ı şahit tutması ile olur.

Beşincisinde, eğer yalan söylüyorsa ALLAH’ın lanetine uğramayı diler.

Kadından o azabı [el- azab] giderecek olan şu şekilde dört defa şahitlik etmesidir: ALLAH şahit, kocası kesinkes yalan söylüyor.

Beşincisinde, eğer doğru söylüyorsa ALLAH’ın gazabına uğramayı diler]
[nur suresi 2,3,4,5,6,7,8,9. ayetler]

8. AYET’TE GEÇEN [o azab = el- azab] ifadesi, dört ayet önceki 100 değnek cezasını gösterir.
Oradaki [el] takısı ahd içindir. Yani başında bulunduğu kelimeye, önceden belirlenmiş bir anlam yükler. Zina konusunda KUR’AN’da belirlenmiş azab, sadece 100 değnektir.

Arapça bakımından o kelimenin başka bir şeyi göstermesi mümkün değildir.
Kocası tarafından zina ile suçlanan kadının evli olacağı da kesindir…

2- PEYGAMBER EŞLERİYLE İLGİLİ AYET …

[Ey peygamberin hanımları! İçinizden kim açık bir fahişelik yaparsa onun için o azab (el- azab) ikiye katlanır] [ahzab suresi 30. ayet]

Peygamber hanımlarının evli olduğu açıktır.
Onlara verilebilecek bir cezanın katlanabilir cinsten olması gerekir.
Ölüm cezasının iki katı olmaz ama 100 değnek ikiye katlanabilir ! ..

Bu ayetlerde geçen [el-azab] kelimesi de, sadece Nur suresindeki 100 değneği gösterir.

Çünkü onlardaki [el] takısı da ahd içindir…

3- EVLİ CARİYELERİN ZİNA CEZASI;

[..ellerinizin altındaki mümin cariyeler… Evlendikleri zaman fahişelik yaparlarsa hür kadınlara verilen o azabın [el- azab] yarısı gerekir…] [Nisa SURESİ 25. AYET]

Evli hür kadınların cezası recm olsa, taşlanarak öldürmenin yarısı olmaz..
Çünkü bazıları tek taşla ölür, bazıları için çok sayıda taş gerekir..
Yarıya bölünebilecek olan, sadece yüz değnektir..

Sonuç olarak zina suçunun tek cezası 100 değnektir.

Bu kadar açık delillerden sonra bunun aksi iddia edilemez.

Zaten ALLAH’ın Elçisi şöyle demiştir: İmkan buldukça şüphelerle had cezalarını düşürün
[bknz;Tirmizi, Hudud 2; İbn Mace, Hudud 5. Molla Hüsrev II/81; Damad, II/545, 546]

Bu kadar açık delil [KUR’AN] varken şüpheli delile dayanarak RECM SAVUNULAMAZ

Böylece KUR’AN, zina cezası konusunda hem TEVRAT’I hemde İNCİL’i nesh etmiş olmaktadır

RECM’İN KALDIRILDIĞINI GÖSTEREN HADİSLER;

Bir erkek zina itirafında bulunmuştu.
ALLAH’ın Elçisi sopa istedi. Kırık bir sopa getirildi. Daha iyisi olsun dedi.
Yeni bir sopa getirildi, budakları yontulmamıştı. Bundan hafif olsun dedi.
Düzgün, yumuşak bir sopa getirildi. ALLAH’ın Elçisi emretti, sopa vuruldu.

Sonra şöyle dedi:

Ey insanlar Artık ALLAH’ın koyduğu sınırlardan kaçınmanızın zamanı geldi.
Kim bu pisliklerden bir şey yaparsa ALLAH’ın örtüsüyle örtünsün.
Çünkü bize yüzünü gösterene ALLAH’ın Kitabını uygularız

[bknz; Muvatta, Hudûd, 2/12]

Burada evli, ya da bekar olduğuna bakılmaksızın, suçluya 100 değnek vurulması, sonra ALLAH’ın kitabının uygulandığının söylenmesi, bütün şüpheleri kaldıracak mahiyettedir.

Çünkü ALLAH’ın Kitabı’nda 100 değnek dışında bir ceza yoktur.

Eş- Şeybânî dedi ki;

Abdullah b. Ebî Evfâ’ya ALLAH’ın Elçisi sallallahu aleyhi ve sellem recm cezası uyguladı mı ? ..


diye sordum. [Evet] dedi. [Nur suresinden önce mi, sonra mı] dedim. [Bilmiyorum] dedi

[bknz; Buhârî, Hudûd, 21]

 

 

Tepkinizi İfade Edin
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

* Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.
* Yazarın düşüncesi, sitenin genel düşüncesinden farklı olabilir (Düşünce farklılığı zenginliğimizdir).
* Yazının tüm sorumluluğu yazarın şahsına aittir.

0 0 Oy
Gönderiyi Puanla
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları gör

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi bildirmek ister misiniz, lütfen yorum yapınx