YAZILAR

Elaman Aranıyor’muş…

Elaman Aranıyor’muş…

Kur’an, kendi alanının bir uzmanı olarak muhatabına teklif edeceği durum için adeta işe alınacak kalifiye elaman muamelesi yapar. Tüm insanlık için genel bildirileri, kısa ve öz örneksel şer’i kuralları ve ritüelleri, geçmiş ümmetlerin ibretlik kıssaları hariç bu durum değişmez. Allah ile ilgili varlık delilleri Kur’an’ın çok az bir kısmını teşkil eder. Muhatabı Ateizm değil, Politeizm dir.
Yani inanan ya da inanıyor görünen müşrikler !.

Kur’an bu durumu “Onların çoğu şirk koşmadan İman etmezler” olarak özetlemektedir. Bu nedenle Kur’an’ın asıl muhatabı onu red ve inkara şartlanmış, sürekli çatışma psikolojisi olan bir zihindir. Bu muhalefet veya çatışmacı biçimi nedeniyle, Kur’an kendisine muhalif olana söz hakkı verdiği gibi, fikir ve düşüncesini değerlendirme aşamasına yalnızca “Soru” sorarak getirir.

Kur’an’ı Kerim karşıt fikrin duygularına değil “aklına” hitap eder, soru sorar..

İkna etmenin en etkili yolu soru sormak ve vicdanın cevapladığı doğru kararı muhatap almaktır. Vicdan ile baş başa kalmış bir zihin elbette verdiği iyi ya da kötü kararın arkasında duracaktır. Kur’an’ın muhatabı işte bu vicdandır. Asla koyun sürülerine hitap etmez. Onları körü körüne peşine takmaz ve dünyada tüm insanlığa ütopik bir devşirme dünya hayali kurdurmaz. İnanan ile inanmayan kesin bir çizgiyle ayrılmadıkça her ikisi hakkında keskin hükümler vermez. Kur’an’ın bu yöntemi aslında bir manipülasyon önleme biçimidir de.

Manipülasyon; İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir. Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranış değişikliği ya da kanaat değişikliği gösterebilmektedir. Kur’an, manipülasyona dayalı bir karar değişikliğinden yana değildir. İkna edilmiş ve mutmain olmuş bir kalp ancak soruların cevapları vicdanlarda tatmin edilince bulunur. Duygusal ve fanatikleşmiş bir fikir savunucusu ile yalnızca soru sorarak ve onun aklını harekete geçirerek iletişim kurabilirsiniz. Kur’an’ın bu yöntemi eğer tatbik edilmez ise ancak ve ancak karşıt fikirler tahrik edilir.

Sorunuzu sorun ve geri çekilin !.
Bırakın Hak ya da Batıl tercihini kendisi yapsın !.
Tıpkı Kur’an’ın yaptığı gibi…

Duygulara hitap etmek, bilinmelidir ki fanatizmin doruğa çıkmasıdır. Bir düşünceyi zayıflatmak, onu gülünç duruma düşürmek, kişiyi, durumu alay konusu yapmakla olmaz, Hele de Hakk ve Hakikatin duyurulması konusunda durum daha bir hassasiyet gerektiriyor ise.

Kur’an’ın soru sorma biçimi muhatabının kesin bir tutum sergilemesine neden olur. Bunun nedeni kendi kararını kendisi vermiş olmasıdır. İşte bize düşen en güzel eylem muhatabı Kur’an soruları ile baş başa bırakmak olacaktır.

Kur’an’ın eleştirdiği Kafirler ya da Müşrikler peşlerine taktıkları işletilmeyen bir aklın ürünü olan sürüler ile varlıklarını sürdürürler. Bu güdülme, fanatik bir zümrenin ya da zulme karşı çıkamayan mahkum zihinlerin hapishanelerindeki tutsaklardır. Bu hapishanelerden kurtulmanın tek yolu aklın özgür iradeye dayalı çalıştırılmasıdır. Kur’an, yeryüzünde aklın başkalarına havale edilerek çalıştırılmasına, köhneleştirilmesine, bağnaz veya rivayete dayalı işlevsiz hale getirilmesine karşı çıkar. Ancak özgür bir irade Kur’an ayetlerinin direkt muhatabı olur ve iradesi ile bunu kalbi bir tastiğe dönüştürebilir. Kur’an kendisi içinde salt kalbi bir tasdik istemez. çünkü Onun projesi, bilinç oluşturma ve kimlik inşasıdır, taklit değildir.

Fanatizm; bir düşünce, fikir savunuculuğundan ziyade taassuptur, akli değil kalbi taraf tutmaktır. Duygulara hitap eden yaklaşımlar akli yöntem izlemeyen fanatizmi besler, yok etmez…

Örneğin, sözüm ona gavs’lardan kutub’lardan, geçmiş muhterem zatlardan medet ve himmet ile imdad eylemeyi kendi sürülerini kontrol altında tutma aracı eylemiş bir zümrenin, kalkıp da karikatürize edilerek ıslah edilmeye çalışılması ancak fanatik duygularını tahrikten öte gitmeyecektir. Bu yöntem ve üslup, söz konusu kişi veya yapı etrafında öbeklenmiş fanatizmin daha da hortlamasına neden olmaktadır. Kur’ani bir öğretiye sahip olarak hedef küçültmeden, duygularımıza yenik düşmeden, şirk ile savaşmak, kişilerle değil, fikirlerle savaşmak ve onları sorgulamaya açmak Kur’ani bir mücadele şeklidir.

Kişileri karikatürize etmek, fikirler ile savaşmayı gölgeler. Bu durumda; Kur’an’i bir öğretiden referans alamıyor isek, fanatizmin altına odun taşımaktan başka bir işe yarar mıyız ?

İşte bu çerçevede tekrar tekrar okunacak, Kur’an’ın muhteşem soru sorarak muhatabını kendisiyle baş başa bıraktığı onlarca ayetten bazıları;

O halde, kendilerinden önce gelip geçen (inkarcıların yaşadığı felaket) günlerinden başka günler mi bekliyorlar? De ki: “Öyleyse, (olacak olanı) bekleyin bakalım; doğrusu ben de sizinle beraber bekleyeceğim!” Yunus -102

Öyleyse Rabb inden (gelen) bir ışıkla aydınlansın diye, Allah’ın, kalbini kendisine tam teslimiyet arzusuyla genişlettiği kimse (kalbi kör ve sağır olanla bir) olur mu? Kalpleri Allah’ı anmaya karşı katılaşmış olanların vay haline! Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler! Zümer -22

De ki: “Eğer Allah katındaki ahiret hayatı, başka hiç kimseye değil de yalnız size mahsus ise ve kanaatinizde samimi iseniz o zaman ölümü arzulamanız gerekmez mi?” Bakara -94

Ne zaman (Allah’a) söz verdilerse bazıları sözlerini (çiğneyip) bir kenara atmadı mı? Gerçek şu ki, aslında onların çoğu inanmıyor. Bakara -100

Ama onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde bazıları: “Hayır, biz (yalnız) atalarımızdan gördüğümüz (inanç ve eylemler)e uyarız!” diye cevap verirler. Ya ataları akıllarını hiç kullanmamış ve hidayetten nasip almamış iseler? Bakara -170

O halde (ey Peygamber,) seninle tartışanlara de ki: “Ben tüm benliğimi Allah’a teslim ettim ve bana tabi olan herkes (de öyle yaptı)!” Daha önce vahiy verilmiş olanlara ve kitap ile ilgisi olmayanlara sor: “Siz (de) kendinizi O’na teslim ettiniz mi?” Ve eğer O’na teslim olurlarsa muhakkak doğru yol üzerindedirler; ama yüz çevirirlerse, unutma ki senin görevin sadece mesajı iletmektir: zira Allah, yarattıklarını(n kalplerindeki her şeyi) görür. Ali İmran -20

Yoksa onlar, cahiliyye kanunu (ile yönetilmek) mi istiyorlar? Halbuki, kalben mutmain olan insanlar için Allahtan daha iyi kanun koyucu olabilir mi? Maide -50

De ki: “Allah ın azabı aniden veya (derece derece) hissedilir şekilde başınıza gelse durumunuz ne olur, söyler misiniz? (O zaman hiç) zalim halktan başkası yok edilir mi? En’am -47

Bu iki bölük insanın kıyaslanması, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin kıyaslanması gibidir: bu ikisi yapı olarak hiç bir tutulabilir mi? Hiç değilse, bunu aklınızda tutmayacak mısınız? Peki, insan aklına getirmiyor mu ki, Biz onu daha önce yoktan var etmiştik? Meryem -67

De ki: “Bütün övgüler (gerçekte) Allah’a yaraşır. Selam olsun, O’ nun (rasul olarak) seçtiği kullara!” Zaten Allah, insanların tanrısal nitelikler yakıştırdıkları her şeyden daha üstün, daha hayırlı değil mi? Peki kimdir, gökleri ve yeri yaratan ve sizin için gökten su indiren? Öyle bir su ki, onunla, sizin bir tek ağacını bile yetiştiremeyeceğiniz görkemli bağlar, bahçeler yeşertiyoruz! Allah’la beraber başka bir tanrı, öyle mi? Hayır, hayır, (böyle düşünenler) yoldan çıkmış kimselerdir! Neml -59/60

Şimdi onlardan sana cevap vermelerini iste: senin Rabbinin kızları var da onların (yalnız) erkek çocukları mı var? Saffat -149

Zamanı geldiğinde insana mesajlarımızı (evrenin) uçsuz bucaksız ufuklarında ve kendi öz benliklerinde (bulduklarıyla) tam olarak anlatacağız ki bu (vahy)in tartışılmaz bir gerçek olduğu, apaçık ortaya çıksın. Rabbinin her şeye tanık olduğu(nu bilmeleri onlara) hala yetmez mi?
Fussilet -53

(Bırak başkasını da,) senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor, Rahman’dan başka tanrılara tapılmasına hiç izin vermiş miyiz? Zuhruf -45

De ki: “Eğer bu gerçekten Allah’tan (gelen bir vahiy) ise ve buna rağmen onun gerçekliğini inkar ediyorsanız (halinizin ne olacağını) hiç düşündünüz mü? Hatta, İsrailoğullarından bir şahit, kendisi gibi birisi(nin ortaya çıkması)na şahitlik yaparken ve (o’na) inanırken bile sizin küstahça büyüklük taslamanız (ve o’nun mesajını reddetmeniz) halinde? Allah, (böyle) zalim bir toplumu doğru yola eriştirmez!” Ahkaf -10

Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olan (bilinçli günahkar)ların sonlarının ne olduğunu görmediler mi? Allah onları kökten yok etti. Hakikati inkar edenlerin tümünü buna benzer (bir akibet) beklemektedir. Muhammed -10

Peki öyleyse, gözünü yere dikerek giden, hedefe, doğru yolda dümdüz yürüyenden daha iyi mi ulaşır? Mülk -22

Kur’an, kendi davasına sahip çıkacak elemanlar arıyor..
Ücret dolgundur,
Kafana yattıysa yarın gel başla !

Tepkinizi İfade Edin
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

* Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.
* Yazarın düşüncesi, sitenin genel düşüncesinden farklı olabilir (Düşünce farklılığı zenginliğimizdir).
* Yazının tüm sorumluluğu yazarın şahsına aittir.

4.3 3 Oy
Gönderiyi Puanla
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları gör

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi bildirmek ister misiniz, lütfen yorum yapınx