YAZILAR

Şeytan Taşlamak Nedir ?

Şeytan algısını bir türlü kavrayamayan Müslümanlar ,şeytanın somut bir varlık olduğuna inanarak şeytanla mücadeleyi de yanlış anlamışlardır.

Kuranda hac ibadeti anlatılırken rastlayamadığımız şeytan taşlama olayı hac ibadetinin içine bir şekilde girmiştir. Aslında şeytan taşlanarak mücadele edilen somut bir varlık değil, aksine kötülüğü sembolize eden metaforik bir kavramdır. Şeytanla mücadele görülmeyen hedefe taş atmakla değil , Allahın kitabında gösterdiği şekilde olmalıdır.

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Kötülükten fuhşiyattan uzak durmaktır.

‘’Muhakkak o(şeytan), size, kötülüğü, fahşayı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder’’ (bakara 169)

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Allaha teslim olmak ve şeytanın gittiği yoldan gitmemektir.

‘’Ey iman edenler, toptan teslimiyet ve kurtuluş yoluna girin ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak o, sizin için apaçık bir düşmandır’’.[BAKARA 208],

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Fakirlik korkusundan vazgeçmek, Allah ın kuşatıcılığına sığınmaktır.

‘’Şeytan, size fakirliği vadediyor ve size fahşayı emrediyor. Allah, size, Kendisi’nden bağış ve üstünlük-bolluk vadediyor. Allah her şeyi kuşatandır, Alim’dir.’’ [BAKARA 268]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Şeytan ve dostlarından değil Allah’tan korkup sakınmaktır,

‘’Şüphesiz şeytan, dostlarını korkutur. Şayet müminlerseniz onlardan korkmayın, Ben’den korkun!’’

[AL-İ İMRAN 175]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Gösteriş yaapmadan Allah rızası için infak etmek ,Allah ve ahiret gününe iman etmektir,

‘’O kimseler ki; mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler, Allah’a ve ahiret gününe de iman etmezler. Şeytan, her kime yakın(arkadaş) olursa, o ne kötü arkadaştır.’’[NİSA 38]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Tağutu reddetmek Allah’ın adaletine sığınmaktır,

‘’Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia eden o kimseleri görmedin mi? Onlar, tağutun(azgın yöneticinin) önünde muhakeme olmak istiyorlar. Gerçekte onu(tağutu), reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytan, onları, uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. [NİSA 60]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Tağut yolunda değil Allah yolunda mücadele etmektir.

‘’O iman eden kimseler, Allah yolunda savaşırlar; hakkı örten kimseler ise, tağut yolunda savaşırlar. Siz de, şeytanın dostlarıyla savaşın! Muhakkak şeytanın planı(tuzağı) zayıftır.’’[NİSA 76]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Allah’tan başkasını çağırmamak ve sığınmamaktır.

‘’Muhakkak onlar(müşrikler), O’nun) dışında, dişileri çağırıyorlardı. Onlar,) asi şeytandan başkasını çağırmıyorlardı.’’(Nisa 117)

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Şeytana köle değil Allah’a kul olmaktır,

‘Allah, onu lanetledi ve o(şeytan) dedi ki: “Elbette, Senin kölelerin içinden belirlenmiş bir zümreyi, kendime (köle) edineceğim.’ (Nisa 118)

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Allah’ın yaratılışını bozmamaktır,

“Ve elbette onları saptıracağım, ümitlendireceğim; onlara, hayvanların kulaklarını kesmelerini emredeceğim. Elbette yine onlara, Allah’ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim.” Kim, Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, muhakkak o, apaçık bir hüsrana uğramıştır. (nisa 119)

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Şeytanın vesveselerine kulak tıkamaktır.

‘’(Şeytan), onlara vadediyor, onları ümitlendiriyor. Oysa şeytan, onlara aldanmadan başkasını vadetmez.’’ (nisa 120)

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

İçki,kumar,dikili taşlar,fal oklarından uzak durmaktır,

‘’Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar ve fal okları, şeytanın ameli olan çirkin işlerdir. Öyleyse (bunlardan) sakının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. ‘’

‘’Muhakkak şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve buğz(kin) sokmak istiyor. Ve sizi, Allah’ın zikrinden ve namazdan engellemek istiyor. Bundan vazgeçmiyor musunuz?’’[MAİDE 90-91]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Kalplerimizin katılaşmasına müsaade etmemektir,

‘’Keşke onlara, çetin azabımız geldiği zaman yalvarsalardı. Ancak kalpleri katılaştı. Şeytan, onlara yaptıkları şeyleri(amelleri) süsledi.’’[ENAM 43]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Kendisine bile faydası olmayanları yardıma çağırmamaktır,

‘’De ki: “Bize zarar da, fayda da vermeyecek olan Allah’tan başkalarını çağırır mıyız? (O zaman), Allah’ın hidayetinden sonra, şeytanların Arz’da kaydırdığı şaşkın o kimseler gibi, topuklarımız üzerinde gerisin geri döndürülmüş oluruz. O şaşkın kimse ki; arkadaşları onu, bize; doğru yola gel diye çağırıyorlar.” De ki: “Muhakkak doğru yol, Allah’ın yoludur ve biz, alemlerin Rabb’ine teslim olmakla emrolunduk.” [ENAM 71]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Görünen ve görünmeyen bütün kötülük saçamlardan ve onların vesveselerinden uzak durmaktır,

‘’Böylece, Biz her bir nebi için insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onların bazısı bazısına aldatıcı güzel sözlerle vahyeder(konuşur). Şayet senin Rabb’in dileseydi, bunu yapamazlardı. Onları ve uydurduklarını bırak.’’ [ENAM 112]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Üzerine Allah adının anılmadığı şeyleri yememektir,

‘’Üzerine Allah’ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin. Muhakkak o fısktır. Şüphesiz şeytanlar, sizinle mücadele etsinler diye dostlarına vahyeder. Şayet siz onlara itaat ederseniz, muhakkak sizler de müşrikler olursunuz.’’ [EN’AM 121]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Hidayete talib olmak dalalet içinde olanları dost edinmemektir,

‘’Bir fırka, hidayet üzeredir ve bir fırkanın üzerine de, dalalet(sapkınlık) hak olmuştur. Şüphesiz onlar(sapkınlar), Allah’ın dışında şeytanları dostlar edinmişlerdir ve kendilerini doğru yolda sanmaktadırlar.’’ [ARAF 30]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Şeytan vesvese verince derhal Allah’a sığınmaktır

‘’Şayet şeytan sana vesvese vererek dürtüklerse, Allah’a sığın! Muhakkak O, işitendir, Alim’dir.

Şüphesiz korkup-sakınan kimselere, şeytandan bir taife dokunduğu zaman düşünürler. Ve o zaman onlar, görenler(anlayanlar) olurlar.

Onların kardeşleri(şeytan hizbi), o taifeye azgınlıkta yardım eder, sonra da vazgeçmezler. [ARAF 200-202]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Şeytanın süsüne aldanmamaktır

‘’Şeytan, onlara amellerini süsledi ve dedi ki: “Bugün insanlardan size üstün gelecek yoktur. Şüphesiz ben de size yardımcıyım.” Ne zaman ki, iki topluluk birbirini gördü; (şeytan) iki topuğu üzere geri kaçtı ve dedi ki: “Ben, sizden beriyim, sizin görmediğinizi görüyorum ve Allah’tan korkuyorum. Muhakkak Allah, cezası şiddetli olandır.” [ENFAL 48]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Kuran okuyunca şeytandan Allaha sığınmaktır,

‘’Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın!’’

‘’Muhakkak onun(şeytanın), iman edenler ve Rab’lerine tevekkül edenler üzerinde bir gücü yoktur.’’

‘’Onun(şeytanın) gücü, onu veli(dost) edinenler ve O’na(Allah’a) şirk koşanlar üzerinedir.’’ [NAH 98-100]

*Şeytan taşlamak görmediğin hedefe taş atmak değil,

Allah’tan başkasını veli edinmemektir,

‘’İnsanlardan o kimse ki, Allah hakkında bilgisi olmaksızın mücadele eder ve her (kovulmuş) asi şeytana tabi olur.

‘’(Böyle olan) o kimseye yazılmıştır ki: “Kim onu(şeytanı) veli edinirse, muhakkak o(şeytan), o kimseyi saptırır ve onu alçaltıcı azaba sevkeder. [HAC 3-4]

Tepkinizi İfade Edin
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

* Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.
* Yazarın düşüncesi, sitenin genel düşüncesinden farklı olabilir (Düşünce farklılığı zenginliğimizdir).
* Yazının tüm sorumluluğu yazarın şahsına aittir.

Erkan Erdoğan

Erkan Erdoğan, Araştırma - İnceleme, İslam kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Rivayetten Vahye kitabının yazarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu