YAZILAR

Kur’an-ı Kerim Merkezli Kitap Tavsiye Listesi

Muhterem kardeşlerim,

Bu yazımızda sizlerle okuduğum istifade ettiğim, Kur’an’ı Kerim merkezli kitapları paylaşmak istiyorum.

Buradaki yazarların bu kitapları da dahil bütünüyle hemfikir değilim bunu baştan belirtmek durumundayım ki çünkü her kitabı tavsiye ettiğimde sen bunun adamı mısın, sen şunun adamı mısın diyenler çıkacaktır. Ben sadece Allah’ın adamıyım, Allah’ın kuluyum, bizim için bu yeterli. Müslüman olmak zaten başlı başına çok büyük bir Fazilettir. İnşallah son nefesimize kadar da bu iddiamızı ispatlamak için mücadele edebilenlerden oluruz.

Fazla uzatmadan sizlerle hemen tavsiye kitapları paylaşmak istiyorum;

Öncelikle Prof. Dr. Necati Öner – Klasik Mantık isimli kitabını öneriyorum,

Daha sonra çok mühim bir kitap olan Ragıp el isfehani’nin Müfredat Kur’an kavramları sözlüğü ismiyle yayınlanmış olan bu kitabı tavsiye ederim. (Arapça’dan Türkçe’ye tercüme edildi) içinde güzel de bir indeksi var. Temel kaynaklardan biri olacaktır.

Mustafa İslamoğlu’nun Kur’an Surelerinin Kimliği isimli kitabından çok istifade edebileceğiniz kanaatindeyim. İçinde güzel bilgiler var kısa ve özlü olarak.

İmam Gazali’nin hocası İmamü-L-Haremeyn el-Cüveyni’nin, İnanç Esasları Kılavuzu Kitabü’l-İrşad eserini ehemmiyetle okumanızı rica ediyorum. Çok güzel bir kitap.

Muhammed Müctehid Şebusteri’nin “Hermenötik, Kur’an ve Sünnet” isimli Mana Yayınları’ndan çıkan kitabını öneriyorum, bu da önemli bir eser.

Hasan Aydın, ilginç birisi, güzel fikirleri de var. Felsefi Antropolojinin Işığında Hz.Muhammed ve Kuran isimli kitabının okunmasında çok büyük faydalar olacağı kanaatindeyim.

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Çok Anlamlılık Bağlamında Kur’an Sözlüğü, yeni baskısı çıktı. Yine bu da Müfredat’ı kullanamayacak olan arkadaşlara temel el kitabı olabilecek nitelikte bir eser.

Marmara İlahiyat Yayınları’ndan, Kur’an Işığında Farklı Konular Farklı Yorumlar, Hasan Elik’in Kitabı.

En önemli konulardan biri, Spekülatif konulardan biri, sürekli bize karşı pazarlanan konulardan biri; Kur’an’ın Korunmuşluğu Üzerine, Hasan Elik’in Yine Marmara İlahiyat’tan çıkan özlü ve güzel bir eseri.

Muhsin Demirci, yine Marmara ilahiyattan, Kur’an Tarihi, Bu kitabı okuyalım bakalım Kur’an’ı Kerim nasıl bir tarihe sahip?

Ankara Okulu, Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, güzel bir çalışma. Okuması zor, ama güzel bir çalışma.

Yine o mantık, felsefe, akıl etmek, düşünmek diyen arkadaşlar; bu kitabı muhakkak okuyun ‘Bilgi Felsefesi’ Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, İnsan Yayınlarından çıkmış.

Muhammed Hamidullah’ı sanırım tanımayanımız yoktur. ‘Kur’an-ı Kerim Tarihi’, Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, Beyan Yayınlarından çıkmış. Kur’an tarihi ile alakalı çok güzel bir kitap.

Külliyat Yayınları, Malik Bin Nebi, Kur’an Fenomeni & Kur’an’ın Anlaşılması Teorisi. Bu kitabı da ehemmiyetle öneriyorum.

Çok ilginç değil mi oryantalistler sürekli Kur’an’la alakalı birçok araştırma yapmışlar. Yani bizim en büyük eksikliklerinden biri de Kur’an’ı kerim üzerine çok fazla araştırma yapmamış olmamızdır. Yani bunu son 3 asır için söylüyorum, ilk dönemlerde çok var da son 3 asır için söylüyorum pek fazla araştırma belgesi ortaya koyamadık.

W. Montgomery Watt’ın Kur’an’a Giriş isimli kitabı. Ankara Okulu tarafından çıkarılmış bu kitabı da öneriyorum.

Yani şimdi size oryantalistlerin kitabını öneriyorum veya sizin sevmediğimiz adamların kitaplarını tavsiye ediyor olabilirim, bu düşüncelerden uzakmı kalalım arkadaşlar. Biz okuyalım, bunların hiç biri Allah’ın sözü değil, bunlar kullarının sözü, Doğru ise alalım, yanlışsa zaten atabiliriz, ortak noktalarımız nelerdir, Kur’an üst başlığı altında nasıl bir araya gelebiliriz. İttihad-ı İslam / İslam birliğini nasıl tesis ederiz biz bu tarafına bakalım işin. İhtilafta rahmet olsun yani ihtilafta hemen bir savaş çıkarmayalım, her farklı düşüncenin üzerine çullanmayalım hemen.

Mustafa Öztürk’ün, Kur’an Dili ve Retoriği diye çok mühim bir eseri. Bu konularda benim bildiğim kadarıyla baya bir gayret gösteren hocalarımızdan birisidir.

Yine Mustafa Öztürk’ün meal kültürümüz isimli kitabı. Yani mealciler var ya paralel mealciler, muhakkak okuyun bu kitabı.

Hemen arkasından yine Mustafa Öztürk’ün, Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık kitabı.

Bu 3 kitabı da bir arada okursanız birçok şeyi öğrenmiş olacaksınız.

Kur’an’ın Filolojik Yorumu Tarihsel Gelişim ve Sorunlar, İsmail Aydın, Ankara Okulu.

Mehmet Said Hatipoğlu’nun, Hz. Peygamber ve Kuran Dışı Vahiy isimli kitabı otto Yayınları’ndan. Bu da önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum.

Yine Otto Yayınları’ndan, Bugünün Müslümanının Kur’an’la İletişimi, Ömer Müftüoğlu. Kur’an’la olan iletişimimiz ne yönde bunu bir düşünmeye mütalaa etmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Kur’an’a Giriş, Muhammed Abdullah Draz, Otto Yayınlarından yine önemli bir eser.

Ehl-i Sünnetin Kurucu Ataları, M. Hayri Kırbaşoğlu, Otto Yayınları. Bir okuyun bakalım bu adamlar kimlermiş. 

Kur’an’ın Edebi Dili Lafız-Ma’na Uyumu, Dr. Fadıl Salih es-Samarrai, İşaret Yayınları. Okumanızı tavsiye ediyorum.

İslam Tarihinde ilk müfessir sayılabilecek olan Mukatil bin Süleyman’ın Kur’an Terimleri Sözlüğü isimli eseri. Buna da müracat edebilirsiniz, güzel bilgiler ve faydalanabileceğiniz kavramsal manaları burada da bulabilirsiniz.

Ignaz Goldziher. Çok araştırılması gereken bir isim. Klasik Arap Literatürü diye çok ilginç bir kitabı var. Vadi Yayınlarından yine sizlere tavsiye ediyorum.

Ve çok çok güzel kitaplardan biri Haris El Muhasibi’nin Akıl ve Kur’an’ın anlaşılması diye güzel bir kitap çıkarmış. Kendisi aynı zamanda mutasavvıf bir zaattır. Bir okuyun bakalım.

Tek Kaynağımız Değil Temel Kaynağımız Kur’an’ı Kerim, Fevzi Zülaloğlu’nun kitabı bundan da çok istifade edebileceğinizi düşünüyorum.

Son olarak da, Abdurrahman Çetin, Kur’an İlimleri ve Kur’an’ı Kerim Tarihi isimli kitabı öneriyorum.

Bir de unutmadan çok ilginç bir kitabı daha eğer bulabilirseniz önereyim; Hz. Muhammed ve Kuranı Kerim, 1967’de basılmış İngiliz Lord John Devonport’un kitabı orjinali Latincedir fakat Rahmetli Mehmet Akif ERSOY’un damadı Ömer Rıza Doğrul tarafından osmanlıca’ya da çevrildi. Bu kitap 2 baskı yaptı daha sonra yayınlanmadı bu yüzden bulmak biraz zor ancak sahaflarda belki bulunabilir.

Bu kitapları okuyalım malum Kur’an’ı Kerim’de de ilk emir olarak OKU diye hitap ediliyor. Okumayan bir toplumuz ve bu sebeple sürekli beyin yamyamlarının erozyonuna maruz bırakılıyoruz. Oysa ki okusak, okuyarak anlasak ve bir araya gelsek okuduklarımızı mütalaa etsek bir çok problemi konuşarak çözdüğümüzü göreceğiz. Ama dış mihraklar ve kendi içimizdeki kötülerimiz bizi öyle yerlerde kaşıyor bizi birbirimize düşürüyor ki, çok kaliteli birikimler bile heba ediliyor.

Allah heba edenlerden değil, hakkı hak bilip, hakka tabi olan kullarından eylesin. Kitap paylaşımlarımız şimdilik bu kadar. Tabi nihai liste bu değildir, bu listeyi genişletebiliriz bu manada yorumlarınızla listeye katkılarınızı da bekliyoruz.

Tepkinizi İfade Edin
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

* Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.
* Yazarın düşüncesi, sitenin genel düşüncesinden farklı olabilir (Düşünce farklılığı zenginliğimizdir).
* Yazının tüm sorumluluğu yazarın şahsına aittir.

Sinan Yiğit

Kimseye hayran değilim. Kimseden nefret etmiyorum.Sıkça soru soruyorum. En çok verdiğim cevap : ''Bilmiyorum!''

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu