YAZILAR

Allah Hakikati anlatmak için size bir sivrisineği örnek vermekten çekinmez.

Sözlü kültürün yaygın olduğu bir toplumdan yazılı kültüre aktarılan metinlerin özellikle sözlü kültüre ait olan bir olayı, düşünceyi ve anafikiri örneklendirmek, misallendirmek için; prolog, dil estetiği, kültürel sembolizm, metafor v.b. yöntemlerin kullanılması Kur’an-ı Kerim’in içinde geçen kıssa ve misallerin yazılı kültüre geçince yanlış anlaşılmasına neden olabilmiştir.

On, yirmi belki otuz ya da bir ömür boyu sürmüş bir mücadelenin tek bir sembolle bir kıssa ile anlatarak unutturulmaması ve kıssadan hisse verilmesi Kur’an’ın kullandığı bir yöntemidir. Sözlü kültürde bu mümkündür.

Musa’nın mücadelesinin çetin ve zorluğu;bir denizin yarılması ve kölelerin kurtarılıp karşıya geçirilmesi olarak anlatılır. Kur’an kalkıpda Ramses ve oğlu Menerptah’ın yaklaşık yirmi yıl süren siyasi çöküşünü ve Musa’nın direnişini tek tek anlatsa tarih kitabı olurdu kimse de dinlemez ve okumazdı.

Şuraya üç beş satırı geçen cümleler yazınca kimse okuyor mu !

Menkıbe, masal, hikaye, atasözü, metafor kullanılarak anlatılan her bir düşünce, örnek, fikir sözlü kültürde dinleyicide heyecan uyandıran, algıları açan, geçmiş kültürde yer etmiş upuzun süreçleri bilinç altında canlandırabilir. Sözlü kültür çok dinamik, tarih üstü, zaman üstü ve mekan üstüdür. Sözlü kültürde nesnel hayatın tüm imkansızlıkları mümkün hale gelir. Çünkü sözlü kültürde söz konusu edilen şeyin biçimi değil muradı ve maksadı aktarmaktır asıl amaç.

Ancak bu yöntem kalbinde hastalık olanlar tarafından mistik amaçları ve kendi çıkarları uğruna kullanılabilmiştir. Kur’an’da geçen kıssaları MİT’leştirme, HİKAYE ve MASAL’a çevirmelerine karşı Müslümanların dikkatli olması gerekmektedir. İşin içine İsrailiyat’ı da eklerseniz artık Kıssa tanınmaz hale gelebilir.

Kıssalara bir kez de bu gözle bakıp, kıssada geçen sembolün günlük hayatta karşılığını bulabilirseniz Kur’an sizinle konuşmaya başlar.

İbrahim’i Nemrut ateşe atmamıştır.
İbrahim’i bir duruş ATEŞe atılmayı göze almıştır.
Bugün de biz bunu “kendini ateşe attı” gibi deyimlerle kullanırız. Burada anlatılmak istenen bir kişinin ateşine içine girip fiziksel temasla temas edip etmediği değil, kişinin yaşadığı zorluğun çetinliğinin büyüklüğüdür.

Farklı birkaç örnek;
Yunus a.s’ın balığın karnına düşmesi.
Balık neyi simgeler ?

Musa a.s’ın. Asası,
Asa günlük hayatta neye denk gelir ?

Musa a.s’ın yedi beyza eli.
Bir insanın elinin bembeyaz olması tertemiz olması neyi simgeler ?

örnekle çoğaltılabilir. Ancak yaklaşım tarzımız;
Nuh’un gemisi.
Tufan;TUĞYANı
Gemi;İSLAM ı temsil eder, şeklinde olmadıkça Kur’anın Muhammed a.s.’a nasıl bunları anlatarak yardım etmek istediğini anlayamayız !

Bu nedenle bu gün tüm yaşadıklarımıza dair şu soru yerinde bir soru olur;
Hiçbir Ahlaki ve Hukuki standardı olmayan Sosyal düzen içinde, Hangi değerler sizi kurtarır ?

Kendisini İslam için ateşe atanlar ve onların davaları
Davaları için bedel ödeyip zindanlara mahpuslara düşenlerin davaları
Musa’nın sağ elinde tuttuğu işçi ve kölelerden oluşmuş Asa’sı
Hiç bir kire yolsuzluğa bulaşmamış tertemiz eli
Nuh’un içine girerek kurtardığı ve kurtulduğu İslam gemisi

Dinleyin!
Allah Hakikati anlatmak için size bir sivrisineği örnek vermekten çekinmez. Kalbinde hastalık olanlar didikledikçe didiklerler, Mü’minler ise Allah bize bir hakikat anlatıyor kulak verelim derler/ Bakara 26 te’vili

Yani işimiz gücümüz sivrsinek
anlatılmak istenenin kendisi değil !

Tepkinizi İfade Edin
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

* Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.
* Yazarın düşüncesi, sitenin genel düşüncesinden farklı olabilir (Düşünce farklılığı zenginliğimizdir).
* Yazının tüm sorumluluğu yazarın şahsına aittir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu