ANALİZARAŞTIRMADENEMELERKUR'ANYAZILAR

Vicdanın Sesi Adiyat Suresi

ADİYAT SURESİ

MEKKE’de inmiştir ve 11 ayet’tir.

Esasında Surenin konusu ALLAH ile İNSAN ilişkisidir …

Adiyat suresinin MEKKE’de mi, MEDİNE’de mi nuzul olduğu yolunda ihtilaf vardır.
[Abdullah b. Mesud Cabir. Hasan Basri, İkrime ve Ata] bu surenin MEKKE’de nuzul bulduğunu söylemişlerdir …

Öte yandan [Enes b. Malik ve Katade] ise bu surenin MEDİNE’de nuzul bulduğunu söylemişlerdir [kaynak olarak bknz; tevhimul kur’an s. 207] Fakat biz bu surenin nerede nuzul bulduğundan çok her makalemizde olduğu gibi bu güne nasıl ışık tuttuğuna değineceğiz …

Tarih boyunca yeryüzünde kan döküp fesat çıkartan insanoğlunun bu amaçla kullandığı savaş aletleri ve araçlarının dile gelip konuşmaya çağrıldığı için bu durum soluk soluğa koşan atlar [ADİYAT] ile sembolleştirilmiş görünmektedir …


Sadece 7. yüzyılın değil, öncesi ve sonrasıyla tüm çağların savaş araçlarının tanıklığa çağrılması olarakta okunması mümkündür. Bundan dolayıdır ki biz bu sureyi günümüz çağına ışık tutacak bir meallendirmeyle sizlere sunmak istiyoruz. Ayette geçen SOLUK SOLUĞA KOŞAN SABAH VAKTİ BASKINLAR YAPAN TOZU DUMANA KATARAK DÜŞMAN TOPLULUĞUNUN ORTASINA DALAN deyimleriyle bir savaş ortamı portresi çizmektedir [bknz; eba’l al’a mevdudi tevhimul kur’an s 210]

Sure muhattabını can damarından yakalayıp sarsmak için [HAYRET] vurgusu taşıyan kasem vavıyla başlar. Muhattabın tüm hücreleriyle bu sese kulak vermesi için yapar bunu. İnsan vicdanını harekete geçirmek ve AKTİF VİCDANIN SESİNE SES KATMAK İÇİN surenin her bir kelimesi bilakis her bir harfi HESAP GÜNÜ GERÇEĞİNİ muhattabının gönlüne nakşeder …

Onun her an hissedilen bir gerçeklik olarak algılanmasını hedefler.
İster ki, İNSAN ONU GÖRÜR GİBİ İMAN ETSİN zira vicdan ancak bu sayede diriliğini koruyabilir.
İNSAN ancak bu sayede İNSAN kalabilir [Bkz; Mustafa İslamoğlu, Gerekçeli Meal tefsiri]

HARFİ HARFİNE ADİYAT SURESİ

ve—————andolsun
el âdiyâti——-koşanlar
dabhan———nefes nefese
fe—————-sonra
el mûriyâti—–kıvılcım saçanlar
kadhan———hızla çarparak
fe—————-sonra
el mugîrâti—-ansızın akın edenler
subhan———sabah vakti
fe—————-sonra, böylece
eserne———tozu dumana kattılar
bi-hî————-onunla
nak’an———-toz
fe—————-sonra
vasatne——–ortasına daldılar
bi-hî————-onunla
cem’an———topluluk
inne————-muhakkak
el insâne——-insan
li rabbi-hî——-Rabbine
le—————-gerçekten
kenûdun——hamdetmeyen, çok nankör
ve inne-hu—-ve muhakkak ki o
alâ—————üzerine
zâlike———–bu
le—————-elbette
şehîdun——–şahittir
ve inne-hu—-ve muhakkak ki o
li hubbi———…’a sevgisi
el hayri——–hayr, mal malı hayır sandığı için
le—————gerçekten
şedîdun——-şiddetli, kuvvetli
e—————-mi
fe—————artık
lâ ya’lemu—–bilmeyecek
izâ—————olduğu zaman
bu’sira———çıkarıldı
mâ————–şeyler
fî el kubûri—-kabirlerde
ve hussıle—–ve hasıl olanlar toplandı, toplanıp izhar edildi
mâ————–şey, şeyler
fî es sudûri—-göğüslerde
inne————muhakkak
rabbe-hum—onların Rabbi
bi-him———-onlardan, kendilerinden
yevme izin—-o gün, izin günü
le—————mutlaka, elbette
habîrun——-haberdar olan

Andolsun o harlayıp süratle yol katedenlere.
Kıvılcımlar çakarak ateşler saçanlara.
Şafak vakti baskın yapanlara.
Derken o esnada tozu dumana katanlara.
Ve öylece topluluğun ortasına dalışa geçenlere.
Ki gerçekten de insan soyu Rabbine karşı çok nankördür.
Kendisi de buna şahittir.
Ele geçirme hırsı gözünü bürümüştür.
Bilmezmi ki kabirdeki herkes dirilip ortaya çıkacağı zaman.
Göğüslerde saklı her şey ortaya serileceği zaman.
İşte o gün, her hallerinden haberdar olduğu Rableri onlara gösterecektir.

[ADİYAT SURESİ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. AYETLER]

Andolsun o harlayıp süratle yol katedenlere [ADİYAT SURESİ 1. AYET] ={ 1- YANİ soluk soluğa koşanlar süratle yol katedenler dile gelsin. Ordular halinde hazırlanıp bölük bölük yeryüzünü talan etmek, halkları korkutmak yeryüzünü ele geçirmek için soluk soluğa koşturulanlar, o hızla yol katedenler dile gelsin.


Yeryüzünde bu amaçla kullanılan ne kadar at deve katır vs.. varsa dile gelsin.
Keza at gibi kullanılan tanklar, uçaklar, füzeler, panzerler, bariyerler, zırhlı araçlar dile gelsin.
Eskilerin yerine kullanılan bütün savaş araçları dile gelsin …

Kıvılcımlar çakarak ateşler saçanlara [ADİYAT SURESİ 2. AYET] ={ 2- YANİ soluk soluğa koşarken hızlıca yol katederken ateş saçanlar, kıvılcımlar çıkartarak koşturanlar dile gelsin. Keza etrafa ateş saçarak ilerleyen tankların, savaş uçaklarının, makinalı tüfekleri dile gelsin. Füzelerden yağan ateşler dile gelsin, nükleer bombalardan yayılan kıvılcımlar dile gelsin …

Şafak vakti baskın yapanlara [ADİYAT SURESİ 3. AYET] ={ 3- YANİ sabaha karşı baskın yapanlar dile gelsin. Ülkeleri işgal etmek yer altı ve yer üstü zenginliklerine el koymak için harekat düzenleyenler, yağma ve talan planları yapanlar dile gelsin bu baskınların yapıldığı geceler şafaklar dile gelsin …

Derken o esnada tozu dumana katanlara [ADİYAT SURESİ 4. AYET] ={ 4- YANİ tozu dumana katanlar her yeri ateş ve barut kokusuna boğanlar dile gelsin. Hiroşima ve Nagasaki’de, Filistin’de, Çeçenistan’da, Irak’da, Suriye’de göklere yükselen toz bulutları dile gelsin. Savaşta yanan ocaklar ocaklardan yükselen dumanlar dile gelsin …

Ve öylece topluluğun ortasına dalışa geçenlere [ADİYAT SURESİ 5. AYET] ={ 5- YANİ pervasızca halklara saldıranlar, ülkeleri işgal edenler, savunmasız halkın üzerine ateş saçanlar, bombalar yağdıranlar, kitlesel katliam ve soykırım yapanlar, kan dökenler dile gelsin …

Ki gerçekten de insan soyu Rabbine karşı çok nankördür [ADİYAT SURESİ 6. AYET] ={ 6- YANİ bütün bunlar dile gelsinde, söylesin İNSANOĞLU RABBİNE KARŞI NE DENLİ NANKÖR olduğunu. ALLAH insanı en güzel şekilde yaratmış, nimetlerle donatmış ve yeryüzünde fesat çıkarmayın, haddinizi bilin, yağma ve talan yapmayın, kaynakları adilce bölüşün, her ne yaparsanız kıstasınız ADALET OLSUN, açgözlülük yapmayın, hakkınıza razı olun, başka haklara saygılı olun, çalışın üretin, yeryüzünü imar yarışına girin, birbirinize saldırmayın, kan dökmeyin demiş …


Fakat insanoğlu bununla yetinmeyerek, bildiği halde MAL MÜLK PARA İHTİRAS İKTİDAR EGEMENLİK VE ELE GEÇİRME hırsıyla saldırıyor. KALPLERİ ELE GEÇİRMEK ülkeleri ele geçirmek için bu gün tüm dünyanın gözü önünde zulüm işleniyor …

Gözünü hırs bürümüş hiç bir şeyi gözü göremiyor artık …
Yeryüzünde kan döküyor. Fesat çıkartıyor …

İşte [biz] ATLAR, ARABALAR, KILIÇLAR, KALKANLAR, SAVAŞ ARAÇLARI, FÜZELER, TANKLAR, UÇAKLAR TÜM BU SİLAHLARDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELEN DUMANLAR, BARUT KOKULARI HEPİMİZ BUNA ŞAHİDİZ …

Evet insanoğlu NANKÖRDÜR ve büyük bir suç işlemektedir.

Bunu böylece dile getirip ikrar ederiz, buna tanıklık ederiz,
O GÜN biz tüm bunları böylece söyleyeceğiz, O gün tüm bunlara tanıklık edeceğiz …

Kendisi de buna şahittir [ADİYAT SURESİ 7. AYET] ={ 7- YANİ bütün bunları yapanlar şunu bilmezler mi ? ..
MEZARLARDA YATANLAR KALDIRILDIĞI ZAMAN bu katliamları yapanlar, soykırımları, işgalleri, saldırıları düzenleyenler, mezara saklanıp tam da unutulup gittiklerini sandıkları bir anda yeniden yaratılıp diriltildikleri zaman, Dünyanın bütün TİRANLARI, ZALİMLERİ, DESPOTLARI, TAĞUTLARI mezarlarından kaldırılıp hesap için huzura getirildiği zaman …

Ele geçirme hırsı gözünü bürümüştür [ADİYAT SURESİ 8. AYET] ={ 8- YANİ [göğüslerde ne var ne yok ortaya döküldüğü zaman] Kim kimin hakkında ne düşünmüş kim kime ne hainlik planlamış kıskançlıklar, çekememezlikler, içerlemeler, düşünülen fakat eyleme geçirilme fırsatı bulunulamayanlar, arkadan vurma planları kuyusunu kazma girişimleri bütün her şey göğüsler yarılıp, kalpler ortaya dökülüp, beyinlerdeki hafızalar dile getirilip konuşturulduğu vakit sinelerde gizlenen sırlar, hesaplar, ihanetler, istihbarat arşivleri, fişlemeler, ihanetler, suikast planları işgal hesapları dünyayı ele geçirme hevesleri saldırı hazırlıkları vs vs ..

Evet evet bütün bunlar ve hepsi daha fazlası ortaya saçılıpta sahibini yapayanlız bıraktığı zaman …

Bilmezmi ki kabirdeki herkes dirilip ortaya çıkacağı zaman.
Göğüslerde saklı her şey ortaya serileceği zaman. İşte o gün, her hallerinden haberdar olduğu Rableri onlara gösterecektir [ADİYAT SURESİ 9,10,11. AYETLER] ={ 9,10,11 YANİ işte o gün rablerinin bütün her şeyden haberdar olduğunu. ayan beyan görecekler.
Dünyanın bir sahibinin olduğunu anlayacaklar. [Buraya dikkat] FAKAT iş işten çoktan geçmiş olacak.

Bu nedenle EY İNSANLAR O GÜN GELMEDEN KENDİNİZE GELİN !…

Halinizi, gidişatınızı düzeltin, HER ŞEYİNİZ KAYDEDİLİYOR, hiç bir şey amma hiç bir şey zayi edilmeyecek ! …

Bu dünyanın bir sahibi var.

Bu dünyanın YÜCE bir sahibi var.

Ve sizler onun lütfu ve nimeti sayesinde yaşamaktasınız.

NANKÖRLÜK ETMEYİN, KENDİNİZE YAZIK ETMEYİN.

O gün gelmeden, henüz daha vakit varken aklınızı başınıza toplayın …

ŞİMDİ DİNLE EY İNSANOĞLU ;

İnsan ALLAH’ı at-la-ta-ma-ya-cak-tır. Görünürde ne mazeret ileri sürerse sürsün, kendi vicdanı dahi ileri sürdüğü tüm mazeretlerin geçersizliğini haykıracaktır. GÖĞÜSLERDE OLANIN ORTAYA DÖKÜLMESİ vicdanın dile gelip gerçeği söylemesidir …

ŞİMDİ EY İNSANOĞLU

TİTRE, evet TİTRE ve RABBİNE DÖN,

MAL’da O’NUN MÜLK’te O’NUN

GERİSİ Mİ ? …

Gerçekten gerisini mı merak ediyorsunuz ? …

ANGARYA !

 

Tepkinizi İfade Edin
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

* Kaynak belirtmek suretiyle alıntı yapılabilir.
* Yazarın düşüncesi, sitenin genel düşüncesinden farklı olabilir (Düşünce farklılığı zenginliğimizdir).
* Yazının tüm sorumluluğu yazarın şahsına aittir.

0 0 Oy
Gönderiyi Puanla
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları gör

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi bildirmek ister misiniz, lütfen yorum yapınx