HİCRİ TAKVİM “MADE İN ARAP” DEĞİL “MADE İN TEVHİD”dir.

0
59

Ah ah ağız tadıyla gönlümüzde olan hicri yılımızı da idrak edemeyeceğiz.. Eskiden hurafeciler bizi yorardı, şimdi de modern kuran talebeleri bizi yoruyor..

Dengeyi bulamayacak mıyız? Ey Modern kardeşim.. Hicri takvim, arap müşriğin, arap müslümanı yurdundan kovmasını başlangıç noktası seçilmesiyle oluşmuş…

O halde buna “made in arap” , diyeceğimize “made in tevhid” dememiz hakkaniyete daha uygun değil mi? Batıdan maddi olarak aşağıda olabiliriz ama bari onursuz, medeniyetsiz, köksüz olmayalım. * Hicri takvim için “made in arap” diyenler ümmet, hicret ve islam medeniyeti kavramını anlamamışlar demektir. Aslında “made in tevhid” demek gerek, zira arap müşriğin arap müslümanı kovması tarihini esas almış bir takvim.

Maalesef Kuran ehli birinin bunu söylemesi, sünnet ve islam medeniyeti kavramlarının ne derece önemli ve bağı koruyan kavramlar olduğunu gösteriyor.. Ey kardeşler size sorayım. Hicri takvim deyince aklınıza araplık mı geliyor yoksa “peygamber, hicret, sahabe ve ömer” mi geliyor?? Geleneğe aşırı karşıtlık maalesef günümüz bazı müslüman kesimlerini “İslam Medeniyeti” olgusundan yoksun bırakıyor. Geçmişte yaşamış müslümanların elbette ki eleştireceğimiz yönleri olabilir ama bu demek değildir ki, onların Kuran ve sünnetten damıtarak oluşturdukları İslam medeniyeti olgusunu topyekun yok sayalım. Sünneti hurafelerden koruyalım ama modern algılardan da koruyalım. Müslümanların kullanacağı takvimin başlangıç noktasını Hicret olarak belirleyen Hz. Ömer’e selam olsun.

Mustafa Tosun