Dengeli Ol!

0
201

Dengeli ol !

Denge; İslam ahlakının en omurga kavramı…

Denge, varlığın hal diliyle terennum ettiği senfoninin güftesi…

Denge, varlık orkestrasının şefi makamına atanmış olan insanın ontolojik levhasının üzerinde yazılı olan hayat verici mesaj.

Denge, İslam akidesinin özet konsepti…

Tevhid tam bir denge öğretisi ve şirk en fena dengesizlik…

Denge risalet’in ana mesaji ve Muhammedi ahlakın tek kelimeyle anlatımı…

Ümmetin yıldızları olan ashabın vahiy mühürlü ahlakı denge…

Denge vahiyle inşa olmuş bir müminin psikolojisindeki havfu reca duruşu…

Denge, kulluğun ruhu…

Denge, ubudiyetin semeresi…

Denge, Doğu ve Batı medeniyeti arasında köprü olan ,İslam’ın ikinci adı…

Denge aklın, vicdanın, fıtratın ve vahyin ortak sesi…

Denge hayat veren bir yüce ahlak…

Dengede hayat var.

Dengeli Ol!