Fesat Nedir?

0
332

”Ve Rabbin meleklere: “Muhakkak ki Ben yeryüzünde bir halife kılacağım.” demişti. (Melekler de): “Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi atıyacaksın?(Bakara 30) Kan dökmek,
Bunu biliyoruz peki bu meleklerin bahsettiği insan karekterinde ortaya çıkan fesat nedir?

Fesat kelime olarak kokuşma, bozulma, maruf, iyi uygun orta olan yoldan ayrılma anlamına gelmektedir..

Herhangi bir şeyin artık fayda üretemediği, düzeni sağlayamadığı, insanları artık mutlu edemediği şeyde fesattır.

İfsat bozma, kokuşturma anlamına gelir iken,
müfsit bozan kokuşturan anlamına gelir.

Fesadın karşıtı ise sulh ve salah anlamına gelir. Buda ıslah etmek, bozuk ve kokuşmuş olanı düzeltmek anlamlarına gelir.

Bir ailede, aileyi oluşturan bireyler arasında ilişki kopmuş, başıboşluk vurdum duymazlık, şiddet, baskı, dövme, iletişimsizlik başlamış ise bu o evde fesat baş göstermiş demektir.

Eğer bir mahallede bilinen yoksullar, çaresizler, ihtiyaç sahipleri var ve o mahalledeki zenginler bunu biliyor ve buna karşı bir iyileştirmeye çözmeye yönelik bir ıslaha, iyileştirmeye gitmiyor ise, o mahallede fesat var demektir. Bu o mahallenin toplumsal dokusu, insan ilişkileri bozulmuş kokuşmuş demektir.

Bir ülkede eşitsizlikler, adaletsilikler, haksızlıklar, adam kayırmalar, hukukun taraflaşması, hakimlerin adil olmayışı baş göstermiş ve o ülkenin yasaları bunları çözümleyici bir nitelikte değil ise, orada fesat baş göstermiş demektir.

“İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatıyla ilgili bir sözü hoşunuza gider. Ve o kimse kalbinde olana Allah’ı tanık tutar. Halbuki o düşmanların en amansızıdır. O yönetime (velayete) geldiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesilleri mahvetmeye koşar. Allah ise fesadı sevmez.” (2 Bekara/205-206)

Firavunun ve kavmini ileri gelenlerinin Hz. Musa’yı dinlememeleri, kurdukları zulüm düzeni, gönderilen âyetlere karşı haksızlık etmeleri ve kibirlenmeleri de fesattan başka bir şey değildir. (7 A’raf/103,)
Toplumun ahlaki dejenerasyonu, sosyal dayanışma ve paylaşmanın ortadan kalkması, ölçüde ve tartıda hile, fahşanın artması, büyü ve falcılık, kumar alışkanlıkları, akrabalık ve komşuluk bağlarının zayıflatılması, mal yığarak, servet biriktirerek onunla övünmek, onunla insanlara hükmetmeye kalkışmak (28 Kasas/77) yine Kur’an’da toplumda oluşan fesat olarak anlatılır.

Ne yazık ki yeryüzünün bakım, onarım, tamir ve ıslahı için halife kılınan insanlık beşer kimliğini kıramamış insanlaşma sürecinde sıkıntılar yaşamakta kan dökmek, bozgunculuk yapmakta ve fesat çıkarmakta ileriye gitmekte bu yüzden dünyanın bir çok bölgesi açlık, sefalet, yokluk içinde yaşamakta adaletsiz gelir dağılımı oluşmakta tüm canlıların yaşam alanı olan doğa bir azınlık tarafından sömürülmekte, hayvan türleri yok edilmekte, insanların soluduğu hava kirletilmekte, temiz su kaynakları tüketilmekte, yeryüzünün tüm coğrafyalarında korku, huzursuzluk ve adaletsizlik baş göstermektedir.