Nevruz; Yeni bir uyanış…

0
660

21 Mart:

Baharın gelişini sembolleyen nevruz bir kez daha geldi. Bahar yeni bir uyanış, yeni bir diriliş, yeni bir hayata gözlerini açmak demektir. Doğanın yaşamına yeniden başladığını görmek insanı heyecanlandırıyor! Özellikle doğayı bir kainat ayeti gibi okumayı seven birisi iseniz.

Havaların ısınması, esen lodosun ağaçları döllemesi, toprağın kar ve yağmur suları ile iyice kabarması, hepsi yeniden dirilişe aracılık eden sünnetullah’ın bir mihenk taşları.

İnsanın da yeniden dirilmesi için belli başlı beslenme kaynakları vardır. İnsan neyi kaynak olarak belirlerse onunla yaşar, onunla ölür, ve onunla yeniden haşrolunurlar.

Allah Kerim kitabında şöyle buyurmuştur.
“Allah’ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz O, her şeye gücü hakkıyla yetendir.”
41/39 (1)

Vahiy, tıpkı ölü toprağı dirilten su gibi ölü ruhları diriltir.

Yeryüzünün üç evladı olan bitki, hayvan ve insanın her birinin bu canlılık veren mevsimden bir payı ve bir hakkı vardır: Bitkiler ve çiçekler bu mevsimde kendi olgunluk kemaline ulaşır ve en yüce şekilde güzelliklerine canlılık katarlar. Hayvanlar ise suya ve ota kavuşur ve böylece de semizlik kazanırlar.

İnsan da insan olması bakımından, akıl, irade ve vicdan sahibi olması bakımından, bu genel feyizden pay sahibidir.
Bazı insanlar, kendileri için bir ders niteliğinde olan bahar mevsiminden sırlar ve hakikatler keşfederler. Esefle belirtmek gerekir ki bazı insanlar da ancak hayvanlar düzeyinde bu mevsimden faydalanır. Sözünü ettiğimiz kesimin, yaratılışın bu yüce tecellisinden aldığı tek sonuç karın doyurmak, sarhoşluk arbedesi, mestlik ve hayvanlığın en alt aşamasına yuvarlanmaktır. Onlar bu mevsimden değil, bu mevsimde en iğrenç huy ve yetilerinden ilham alırlar.

Baharı yeniden diriliş, uyanış, ayağa kalkış olarak değerlendiren; akıl, irade ve vicdan ile donanmış insan rabbinin bu nimetleri karşısında şükür ile secde etmekten başka ne yapabilir ki.
Allah rasulü şöyle buyurmuştur;

“Her şeyin bir baharı vardır ve Kur’ân’ın baharı da Ramazan ayıdır.”(2)

Hz. Ali ise şöyle buyurmuştur:

“Kur’ân’ı öğrenin; çünkü o, gönüllerin baharıdır.

Yeni sene sizler için vahiyle dirildiğiniz, yeniden doğduğunuz, vahiyle inşa olduğunuz bir başlangıç olması temennisi ile…

Nevruzunuz, Bahar bayramınız kutlu olsun…

(1) Kur’an Fussilet Suresi
(2) el Kafi, c. 2, s. 630

REKLAM GELİRLERİMİZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK İNFAK EDİLMEKTEDİR.
REKLAM GELİRLERİMİZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK İNFAK EDİLMEKTEDİR.