Neo Lawrence

0
1643

Yaşananlar tarihin tozlu sayfaların da kalmış lakin yaptıkları ile hala konuşulan, Ortadoğu da yüz yıldır sönmeyen ateşin mucidi olarak bilinen Lawrence, ilk olarak 1916-1918 yılları arasında Arapların Osmanlı’ya karşı ayaklanmaları dönemin de kendi devletinin Mısır istihbarat dairesinde göreve başlamış bir subay. Kişisel hayallerini devlet stratejisine dönüştürmüş, Ortadoğu da cetvelle sınır çizmiş her kabileye ”Siz yeter ki ayaklanın tabi ki  devlet kurmayı hak ediyorsunuz” diyerek, dönemin isyankar Araplarını daha da galeyana getiren, esasen Oxford mezunu Arkeolog olan ve bir dönem Fırat, Dicle kenarında Irak ve Suriye de kazı çalışmaları yürütmüş ve bu sebeple Arapçaya ayrıca kadim Ortadoğu medeniyetine hakim olan Lawrence yaptıkları ile de Arabistanlı Lawrence olarak anılmıştır. Esasen haketmiştir.

Haketmiştir çünkü 1888 yılında Galler de doğmuş ve Ortadoğu ile hiçbir bağı, bağlantısı olmayan Lawrence görev yaptığı sürelerde bulunduğu coğrafya ya gerek kıyafeti gerek konuşması gerek bölgeyle kaynaşması ile o kadar entegre olmuştur ki Arabistanlı Lawrence ismini haketmiştir.

Geçenler de bir sohbet meclisinde ”Türk askerinin Cerablus ta, El Bab ta Afrin de ne işi var, onlar burada gezmekte benim askerim orada görev yapmakta, şehit olmakta” sözünün üzerine düşünür müsünüz. Ne zaman biz bu coğrafyadan çekildik, çekildiğimiz bırakmak zorunda kaldığımız coğrafya da ne kan kokusu bitti ne barut kokusu. Ne de ayrılıkçı rüzgarlar.
Ne işimiz var diyenler, Galler’in dağlık arazisinden gelip Mısır’ın çöllerinde cirit atan Lawrence’e burada ne işin var demedi, yüz yıl geçti hala da diyen, sorgulayan yok.

Ülkelerinde ki zulüm den sebeple muhacir olanlara, muhacirlere ensar olanlara, ensar muhacir ilişkisine, tarihin bizlere biçtiği o kutsal misyona, bu engin göç dalgasın da yaşanan trajedilere hiç değinmeyeceğim. Zira bunun tarihte bir çok örneği var. Çakal çakallığı yapar kurt kurtluğunu. Çakal çakallık yaptı diye kurt kurtluğundan vazgeçmez.

Şahsımı ve şahsım gibi düşünenleri hezeyana düşüren ise gaza stratejisine sahip bu toprakların yerli çocukları; ne yaşadılar da öz benliğini yitirdiler. Türk tarihinde Gaziyan-ı Rum tabirinin en güzel örnekleri ile sağlanan gönül fetihleri şuan ki fiili ve hayali sınırlarımız da hala teşekkül ederken, fiili sınırlarımız içerisinde kendisine bu sınırlar bol gelenler sorum size; Kimin size biçtiği gömleği giyiyorsunuz ? Yaşamıyla örnek olup gönüller feth eden bir peygamberin, en büyük fetih gönül fethidir gayesini kendisine düstur edinen milyonlar nereye kayboldunuz ?

Bu toprakların gördüğü en büyük Gaziyanlardan olan Abdullah el Battal (nam-ı değer Battal Gazi) ı yıllarca bize sadece savaşçı olarak tanıtmalarına rağmen, Siz; bu davanın öz evlatları Abdullah El Battal’ın yaşantısı ile gönüller fetheden bir yiğit olduğunu unutarak esasen kendinizi ve zatında davanızı yetim bıraktınız. Yüz yıllık Lawrence bilinirken, torunları tarafından anma gösterileri düzenlenirken bizse döndük ecdada sövdük. Sövdükçe hamasi yönümüzü törpüledik.

Dönün bakın gönüller fethederek kazandığımız topraklara hala sizin esintinizi duydukça gönülleri hoş olur. Bizim en değerli misyonumuzdur Allah’ın davasını bilen, yaşayan, anlatan bireyler olmak ve bu minvalde hakkın haklının yanın da olmak, zalimin karşısına dikilip mazluma el uzatmak. Bu gün çekilmek zorunda kaldığımız coğrafyaya bakarsanız gönüller fethederek sahiplendiğiniz yerler hala gönül bağını yitirmemiştir. Öyle ki Aliya İzzetbegoviç ölümüne yakın Bosna Hersek’i bize emanet edecek kadar sağlam kurulmuştur gönül bağları.

Lawrence Ortadoğu’yu karıştırırken her bir kabileye aynı renkte, aynı tonda, farklı figürler üzere bayrak biçerken yalnız olmadığını en az 5000 kişi olduğunu iddia ediyor.

Ama siz internet üzerinden bile Birleşik krallığın etnisitesini çıkartamassınız. Tek ulaşacağınız bilgi Avrupa’nın kuzeybatı kıyısında yer alan Britanya Adalar Topluluğu üzerinde, dört ülkeden müteşekkil bir devlet. Bu adalar topluluğu Büyük Britanya ve İrlanda Adalarıyla birlikte, 5000 küçük adadan meydana gelmiştir.
Bu Birleşik Krallığa Büyük Britanya, Kuzey İrlanda, İskoçya Krallığı ve Gall Prensliği dahildir.
Bu Lawrence, tarihsel bir figür değil bilakis Birleşik Krallık stratejisi. Neden mi siz iyilik üzere algı inşa edersiniz, devlet inşa edersiniz, bir adem bir alem dersiniz, onlar ise  bugün hala dünyanın büyük bir bölümüne yayılmış olan sömürge eyaletleri vardır. Bu eyaletler: (Man Adası, Channel Adaları, Guernsey Baılıwıck Adaları, Antiqua, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent, Bermuda, Cayman Adaları, Gilbert Adaları, İngiliz Hint Okyanusu Toprakları, Pitcorin Adaları, Hong-Kong, Antartik Toprakları, Saint Helena, Ascension, Tristan’da, Cunha, Soloman Adaları, Tuvalu, Turks ve Caicos Adaları). İşte Neo Lawrence

Gelin beraber silkelenelim, yaratılış gayemize dönelim. Allah’ın razı olduğu kullar zümresinden olalım, yaşayalım, yaşadığımızı anlatalım. İşte bakın o zaman ne gönüller fethediyoruz. Sosyolojik devrimler ontolojik değişimler de başlar. Siz buna Öncü olmak deyin, alperen olmak deyin, gaziyan-ı rum olmak deyin, abdalan-ı rum olmak deyin, isterseniz de baciyan-ı rum olmak deyin. Gaye Allah’ın davasını yaşamak ve anlatmaksa lügavi çerçeveye indirgemeye mahal yok. Yolumuz, yola revan olmaktır.

Her mecliste, dergahta, bergahta, her cenahta Allah’ı anlamak yaşamak, anlatmak ve bu bağlamda nice gönüller fethedip küresel dünyayı iyilikle donatmak üzere son söz mahiyetinde diyorum ki : “Bakın, benim namazım, (bütün) ibadetlerim, hayatım ve ölümüm (yalnızca) bütün alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Selam Ve Dua ile…

REKLAM GELİRLERİMİZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK İNFAK EDİLMEKTEDİR.
REKLAM GELİRLERİMİZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK İNFAK EDİLMEKTEDİR.